Ընկերության գտնվելու վայրը և իրավաբանական հասցեն է՝

Հայաստանի Հանրապետություն,
0047, Երևան, Նորք, Գ. Հովսեփյան 95

Հեռախոս՝ +374 10 65 37 87
Ֆաքս՝  +374 10  65 35 52

Թեժ գիծ 8797

Էլ. փոստ՝ tvn@tna.am
Կայք՝ www.tna.am