Ընդունիչ անտենա-մալուխային համակարգ

Թվային հեռուստատեսային ալիքների ընդունումը դուք կարող եք իրականացնել ինչպես տնային այնպես էլ արտաքին անտենայով: Կայուն ընդունման համար ցանկալի է ունենալ արտաքին անտենա:

Եթե դուք արդեն ունեք ընդունիչ անտենա և դիտում եք ներկայումս հեռարձակվող անալոգային հեռուստաալիքները, ապա լրացուցիչ անտենայի տեղադրման կարիք չկա: Պարզապես ստուգեք անտենայի և մալուխի միացումները և անտենայի ուղղվածությունը: Անտենան պետք է ուղղված լինի դեպի ձեր բնակության տարածքում սփռում իրականացնող հեռուստաաշտարակը:

Եթե դուք չունեք համապատասխան ընդունիչ անտենա, կամ ցանկանում եք փոխել գոյություն ունեցող անտենան, ապա ձեռք բերելիս այստեղ ստուգեք ձեր բնակավայրում իրականացվող թվային հեռարձակման կապուղին և ընտրեք համապատասխան հաճախականային տիրույթի անտենա. 6-12 կապուղիների պարագայում՝ մետրային III տիրույթի անտենա, 21-ից բարձր կապուղիների դեպքում՝ դեցիմետրային: Անտենան ցանկալի է տեղադրել տանիքում և ուղղորդել դեպի ձեր բնակավայրում սփռում իրականացնող հեռուստաաշտարակը: Հեռուստաալիքների կայուն ընդունման համար պետք է լինի ուղիղ տեսանելիություն դեպի հեռուստաաշտարակը:

Կոաքսիալ մալուխը դա սովորական RG-6 տիպի անտենայի մալուխն է, որը դուք ներկայումս էլ օգտագործում եք անալոգային հեռուստաալիքների ընդունման համար:

Եթե դուք ցանկանում եք անտենային միացնել մեկից ավել ընդունիչ սարք, ապա անհրաժեշտ է տեղադրել համապատասխան բաժանարարներ:

Թվային հեռուստացույց

Եթե ձեր հեռուստացույցը ունի ինտեգրված DVB-T2/MPEG-4 ստանդարտին համապատասխանող թվային ընդունիչ, ապա առանց լրացուցիչ սարքավորումների դուք կարող եք ընդունել թվային հեռուստատեսային ազդանշանները: Հեռուստացույցի ինտեգրված թվային ընդունիչի համապատասխանությունը ստանդարտին կարող եք ստուգել տեխնիկական նկարագրության գրքով, արտադրողի կայքէջում, կամ ճշտել գնման վայրից:

Տվյալ դեպքում թվային ալիքների ընդունման համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ գործողությունները.

 1. Միացրեք անտենայի մալուխը հեռուստացույցի ռադիոհաճախականային (RF IN) մուտքին:
 2. Հեռակառավարման վահանակի միջոցով ալիքների որոնման բաժնից ընտրեք թվային ալիքների համալարման մենյուն: Կախված հեռուստացույցի արտադրողից և մոդելից, մենյուները կարող են լինել տարբեր. Թվային ալիքներ, Digital Channel, DTV կամ Цифровые каналы:
 3. Ընտրեք ավտոմատ համալարման եղանակը և սպասեք արդյունքի: Որոնման ավարտից հետո էկրանին պետք է հայտնվի թվային ալիքների ցանկը: Ձեր բնակության վայրում հեռարձակվող թվային ալիքների քանակը և անվանումները դուք կարող եք ճշտել այստեղ:
 4. Եթե ավտոմատ համալարման ավարտին թվային ալիքների ցանկը չի հայտնվում էկրանին, ապա փորձեք ոչ ավտոմատ (Manual կամ Ручной) համալարման եղանակը: Մուտքագրեք կապուղին կամ հաճախականությունը: Ձեր բնակության վայրում իրականացվող թվային հեռարձակման կապուղիները կարող եք ճշտել այստեղ: Ըստ կապուղիների հաճախականությունների ցանկը` այստեղ: Անհրաժեշտության դեպքում մուտքագրեք կամ ընտրեք 8ՄՀց հաճախականային շերտը:
 5. Եթե կրկին արդյունք չեք ունենում, ապա նորից ստուգեք ընդունիչ անտենա-մալուխային համակարգի միացումները, ընդունիչ անտենայի ուղղվածությունը, հեռուստացույցի համապատասխանությունը DVB-T2/MPEG-4 ստանդարտին: Արդյունք չունենալու դեպքում զանգահարեք 65-37-87 հեռախոսահամարով:

Ապակոդավորող թվային ընդունիչ (Set-Top-Box)

Եթե ձեր հեռուստացուցը չունի DVB-T2/MPEG-4 ստանդարտին համապատասխանող ինտեգրված թվային ընդունիչ, ապա անհրաժեշտ է տեղադրել ապակոդավորող թվային ընդունիչ սարք Set-Top-Box (STB): STB գնելիս վաճառասրահում պահանջեք միացնել և ստուգել համապատասխանությունը DVB-T2/MPEG-4 ստանդարտին:

STB սարքը միացնելու համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ գործողությունները.

 1. Միացրեք անտենայի մալուխը STB սարքի ռադիոհաճախականային (RF IN) մուտքին:
 2. Եթե ձեր հեռուստացույցը ունի բարձր հստակության մուլտիմեդիայի մուտք (HDMI), ապա STB-ն համապատասխան մալուխի միջոցով միացրեք նշված մուտքին: Սովորաբար HDMI մալուխը STB սարքի կոմպլեկտում բացակայում է: Այն անհրաժեշտ է լրացուցիչ ձեռք բերել: Միացնելուց հետո հեռուստացույցի հեռակառավարման վահանակի միջոցով ընտրեք համապատասխան HDMI մուտքը:
 3. Եթե ձեր հեռուստացույցը չունի HDMI մուտք, ապա STB-ն միացրեք RCA մուտքին (կարմիր, դեղին և սպիտակ ծայրակալներով մալուխ, սովորաբար անվանում են “կակաչ-կակաչ” կամ “тюльпан-тюльпан”): Տվյալ մալուխը սովորաբար ներառված է STB սարքի կոմպլեկտում: Միացնելուց հետո հեռուստացույցի հեռակառավարման վահանակի միջոցով ընտրեք համապատասխան AV մուտքը:
 4. STB սարքի առաջին միացման ժամանակ մենյուի համապատասխան բաժնում ընտրեք լեզուն և ժամային գոտին GMT+4:
 5. STB սարքի հեռակառավարման վահանակի միջոցով ալիքների որոնման բաժնից ընտրեք ալիքների համալարման մենյուն:
 6. Ընտրեք ավտոմատ համալարման եղանակը և սպասեք արդյունքի: Որոնման ավարտից հետո էկրանին պետք է հայտնվի ալիքների ցանկը: Ձեր բնակության վայրում հեռարձակվող թվային ալիքների քանակը և անվանումները դուք կարող եք ճշտել այստեղ:
 7. Եթե ավտոմատ համալարման ավարտին ալիքների ցանկը չի հայտնվում էկրանին, ապա փորձեք ոչ ավտոմատ (Manual կամ Ручной) համալարման եղանակը: Մուտքագրեք կապուղին կամ հաճախականությունը: Ձեր բնակության վայրում իրականացվող թվային հեռարձակման կապուղիները կարող եք ճշտել այստեղ: Ըստ կապուղիների՝ հաճախականությունների ցանկը կարող եք ճշտել` այստեղ: Անհրաժեշտության դեպքում մուտքագրեք կամ ընտրեք 8ՄՀց հաճախականային շերտը:
 8. Եթե կրկին արդյունք չեք ունենում, ապա նորից ստուգեք ընդունիչ անտենա-մալուխային համակարգի միացումները, ընդունիչ անտենայի ուղղվածությունը, STB սարքի համապատասխանությունը DVB-T2/MPEG-4 ստանդարտին: Արդյունք չունենալու դեպքում զանգահարեք 65-37-87 հեռախոսահամարով:
 9. Հիշեք, մեկ STB սարքը կարելի է միացնել մեկ հեռուստացույցին: Եթե ցանկանում եք միացնել մեկից ավել հեռուստացույց, ապա պետք է ձեռք բերեք համապատասխան քանակի STB սարքեր:

Հաճախականությունների ցանկ

 

ԿապուղինՀաճախականությունը, ՄՀց
6178,0
7186,0
8194,0
9202,0
10210,0
11218,0
12226,0
21474,0
22482,0
23490,0
24498,0
25506,0
26514,0
27522,0
28530,0
29538,0
30546,0
31554,0
32562,0
33570,0
34578,0
35586,0
36594,0
37602,0
38610,0
39618,0
40626,0
41634,0
42642,0
43650,0
44658,0
45666,0
46674,0
47682,0
48690,0
49698,0
50706,0
51714,0
52722,0
53730,0
54738,0
55746,0
56754,0
57762,0
58770,0
59778,0
60786,0
61794,0
62802,0
63810,0
64818,0
65826,0
66834,0
67842,0
68850,0
69858,0