ՀՀՌՑ

Հայաստանի Հեռուստատեսային և Ռադիոհաղորդիչ Ցանց ՓԲԸ

Գնումներ և Մրցույթներ

Երևանի ռադիոհեռուստատեսային հաղորդիչ կենտրոնի վարչական երկրորդ 

 մասնաշենքի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 

պատրաստում  և ծախսերի գնահատում:

Ծածկագիր՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-18/1

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի թվով 49 հեռուստաաշտարակների լուսային համակարգերի վերականգնման աշխատանքների նպատակով անհրաժեշտ արգելափակող լույսերի և լուսադիոդային լամպերի ձեռքբերում:

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-18/4

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար համակարգիչների ձեռքբերում:

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-18/5

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերում:

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-18/2

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց»  ՓԲԸ-ի  կարիքների համար սնուցման բլոկների ձեռքբերում:

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-18/3

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար համակարգիչների ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-18/6

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար համակարգիչների ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-18/7

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ավտոմեքենայի ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-18/8