ՀՀՌՑ

Հայաստանի Հեռուստատեսային և Ռադիոհաղորդիչ Ցանց ՓԲԸ

Գնումներ և Մրցույթներ

 

1.«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ավտոպահեստամասերի   ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/29

2. «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի 

կարիքների համար ՀՀՌՑ-ին պատկանող Սյունիքի մարզի Կապան-2 և Շիկահող հեռուստակայանները 

սնողբարձրավոլտ օդային գծերի վերանորոգման աշխատանքների   ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-18/30

3.«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար հեռուստառադիոհեռարձակման սարքավորումների   ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/31

4. «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար հեռուստառադիոհեռարձակման սարքավորումների   ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/31/1

5. «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար Էլեկտրասարքավորումների ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/32

6.«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՀՀՌՑ-ին պատկանող Սյունիքի մարզի Կապան-2 և Շիկահող հեռուստակայանները

 սնողբարձրավոլտ օդային գծերի վերանորոգման աշխատանքների   ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-18/33

7. «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ավտոպահեստամասերի ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/34

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար տրանսֆորմատորային յուղի  ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/28

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ին պատկանող Սյունիքի մարզի Կապան-2 և Շիկահող հեռուստակայանները սնող բարձրավոլտ օդային գծերի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-18/27

Տրանսֆորմատորային յուղի ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/26

Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ին պատկանող Սյունիքի մարզի Կապան-2 և Շիկահող հեռուստակայանները սնող բարձրավոլտ օդային գծերի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-18/25

Վառելիքի ձեռքբերում /բենզին Ռեգուլյար/ ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/24/1

Վառելիքի ձեռքբերում /բենզին Պրեմիում/ ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/24

Շինանյութերի /ներկանյութերի/ ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/23

ՀՀՌՑ ՓԲԸ կարիքների համար պահուստի ինքնավար միացման /ՊԻՄ/ սարքի ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-18/21

 ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերության Երևանի H=308մ հեռուստաաշտարակի մետաղական կոնստրուկցիաների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի վերականգնման և ներկման աշխատանքների որակի և տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԾՁԲ-18/20

 ՀՀՌՑ ՓԲԸ կարիքների համար Երևանի H=308մ բարձրությամբ հեռուստաաշտարակի

մետաղական կոնստրուկցիաների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտիվերականգնման

և ներկման աշխատանքների  ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԲՄԱՇՁԲ-18/19

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ավտոմեքենայի ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-18/18

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար գլոբալ տեղորոշման համակարգի տեղադրման և

սպասարկման ծառայության ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԾՁԲ-18/17

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար փոքր վերելակի վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԾՁԲ-18/16

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ավտոպահեստամասերի ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-18/15

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-18/14

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար Երևանի հաղորդիչ կենտրոնի վարչական երկրորդ մասնաշենքի

վերանորոգմանաշխատանքների

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԲՄԱՇՁԲ-18/13

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում

ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-18/12

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ընկերության հեռուստաաշտարակի փոքրվերելակի վերանորոգման

 և տեխնիկական սպասարկման ծառայության ձեռքբերում:

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԾՁԲ-18/11

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ավտոմեքենայի  ձեռքբերում:

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-18/10

 

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի հեռուստաաշտարակի փոքր վերելակի վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայության ձեռքբերում:

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԾՁԲ-18/9

Երևանի ռադիոհեռուստատեսային հաղորդիչ կենտրոնի վարչական երկրորդ 

 մասնաշենքի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 

պատրաստում  և ծախսերի գնահատում:

Ծածկագիր՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-18/1

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի թվով 49 հեռուստաաշտարակների լուսային համակարգերի վերականգնման աշխատանքների նպատակով անհրաժեշտ արգելափակող լույսերի և լուսադիոդային լամպերի ձեռքբերում:

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-18/4

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար համակարգիչների ձեռքբերում:

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-18/5

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերում:

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-18/2

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց»  ՓԲԸ-ի  կարիքների համար սնուցման բլոկների ձեռքբերում:

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-18/3

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար համակարգիչների ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-18/6

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար համակարգիչների ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-18/7

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ավտոմեքենայի ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-18/8