ԳնումներRSS

ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
7 Օգոստոս, 2017 թ․

31.05.2017թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը էլեկտրոնային ձևով գնումների կատարման կարգով հայտարարել է գնանշման հարցման ընթացակարգ՝ շինանյութերի ձեռքբերման նպատակով, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև. Ընթացակարգի հրապարակումները. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ

ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
13 Ապրիլ, 2017 թ․

13.03.2017թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը հայտարարել է շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգ՝ շինանյութերի ձեռքբերման նպատակով, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև. Ընթացակարգի հրապարակումները. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
12 Ապրիլ, 2017 թ․

09.03.2017թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայության ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգ, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև. Ընթացակարգի հրապարակումները.     ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ

ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
12 Ապրիլ, 2017 թ․

31.03.2017թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը հայտարարել է բանակցային ընթացակարգ առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու՝ շինանյութերի ձեռքբերման նպատակով, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև. Ընթացակարգի հրապարակումները.   ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ

ՊԱՀՆՈՐԴԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
27 Փետրվար, 2017 թ․

25.01.2017թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը պահնորդական ծառայության   ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է պարզեցված ընթացակարգ, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև. Ընթացակարգի հրապարակումները. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ

ԳԼՈԲԱԼ ՏԵՂՈՐՈՇՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
27 Փետրվար, 2017 թ․

30.01.2017թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը գլոբալ տեղորոշման համակարգի տեղադրման և սպասարկման ծառայության ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է պարզեցված ընթացակարգ, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև. Ընթացակարգի հրապարակումները. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ

ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
12 Հունվար, 2017 թ․

02.12.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը վառելիքի ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է   շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգ, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև. Ընթացակարգի հրապարակումները. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ

ԱՆՎԱԴՈՂԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
12 Հունվար, 2017 թ․

05.12.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը անվադողերի ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է   շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգ, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև. Ընթացակարգի հրապարակումները. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ

ԱՎՏՈՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
12 Հունվար, 2017 թ․

15.11.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը ավտոպահեստամասերի ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է   շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգ, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև. Ընթացակարգի հրապարակումները. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ

ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
12 Հունվար, 2017 թ․

23.11.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը էլեկտրասարքավորումների ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է   շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգ, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև. Ընթացակարգի հրապարակումները.   ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ

ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
12 Հունվար, 2017 թ․

11.11.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը էլեկտրասարքավորումների ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է   շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգ, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև. Ընթացակարգի հրապարակումները.   ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
5 Դեկտեմբեր, 2016 թ․

31.10.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը համակարգչային մոնիտորի  ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է   շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգ, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև. Ընթացակարգի հրապարակումները.   ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ

ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
24 Նոյեմբեր, 2016 թ․

21.10.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը էլեկտրասարքավորումների ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է   շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգ, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև. Ընթացակարգի հրապարակումները.   ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
1 Նոյեմբեր, 2016 թ․

19.10.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը համակարգչային մոնիտորի  ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է   շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգ, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև. Ընթացակարգի հրապարակումները.   ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ

ՏԵՍԱԽՑԻԿՆԵՐԻ, ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
31 Հոկտեմբեր, 2016 թ․

14.09.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը տեսախցիկների, մոնտաժային պարագաների և մալուխների ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է պարզեցված ընթացակարգ, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև. Ընթացակարգի հրապարակումները.   ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ  

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
31 Հոկտեմբեր, 2016 թ․

28.09.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը հայտարարել է շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգ, ՝ համակարգչային սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև. Ընթացակարգի հրապարակումները.   ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ

ՊԱՀՆՈՐԴԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
7 Հոկտեմբեր, 2016 թ․

09.08.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը պահնորդական ծառայության   ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է պարզեցված ընթացակարգ, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև.  Ընթացակարգի հրապարակումները ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ    

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
6 Հոկտեմբեր, 2016 թ․

07.09.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը համակարգչային սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգ, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև. Ընթացակարգի հրապարակումները.   ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
30 Սեպտեմբեր, 2016 թ․

08.09.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայության ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգորի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև. Ընթացակարգի հրապարակումները. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ ՏՍ 16.2  

ՏԵՍԱԽՑԻԿՆԵՐԻ, ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
29 Սեպտեմբեր, 2016 թ․

14.09.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը տեսախցիկների, մոնտաժային պարագաների և մալուխների ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է պարզեցված ընթացակարգ, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև. Ընթացակարգի հրապարակումները.  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ  

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
26 Սեպտեմբեր, 2016 թ․

19.07.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը հայտարարել է բաց ընթացակարգ՝ տվյալների փոխանցման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև. Ընթացակարգի հրավերը. Ընթացակարգի հրապարակումները.  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ      

ԳԼՈԲԱԼ ՏԵՂՈՐՈՇՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
7 Սեպտեմբեր, 2016 թ․

09.08.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը գլոբալ տեղորոշման համակարգի տեղադրման և սպասարկման ծառայության   ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է պարզեցված ընթացակարգ, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև.  Ընթացակարգի հրապարակումները.  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ    

ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
7 Սեպտեմբեր, 2016 թ․

02.09.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը էլեկտրասարքավորումների    ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու ընթացակարգ, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև.  Ընթացակարգի հրապարակումները. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ

SDI ԱԶԴԱՆՇԱՆԻ ԿՈՄՈՒՏԱՏՈՐՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
7 Սեպտեմբեր, 2016 թ․

04.08.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը SDI ազդանշանի կոմուտատորների  ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է պարզեցված ընթացակարգ , որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև. Ընթացակարգի հրապարակումները. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ        

ԳՈՒՅՔԻ ԱՃՈՒՐԴԱՅԻՆ ՕՏԱՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
30 Օգոստոս, 2016 թ․

01.08.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը հայտարարել է պարզեցված ընթացակարգ՝ գույքի աճուրդային օտարման ծառայության ձեռքբերման նպատակով, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև. Ընթացակարգի հրապարակումները ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ-ՓԱԹԵԹ-աճուրդ.rar    

ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
30 Օգոստոս, 2016 թ․

02.08.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը վառելիքի ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգ,  որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև. Ընթացակարգի հրապարակումները ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ    

ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
24 Օգոստոս, 2016 թ․

15.07.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը հայտարարել է շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգ՝ էլեկտրասարքավորումների և մալուխների ձեռքբերման նպատակով, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև. Ընթացակարգի հրապարակումները ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ-ՓԱԹԵԹ-1.rar ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ-ՓԱԹԵԹ-2.rar ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ-ՓԱԹԵԹ-3.rar

ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
24 Օգոստոս, 2016 թ․

22.07.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը հայտարարել է շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգ՝ կենցաղային սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև. Ընթացակարգի հրապարակումները ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ-ՓԱԹԵԹ1.rar

ԳՈւՅՔԻ ԱՃՈւՐԴԱՅԻՆ ՕՏԱՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
4 Օգոստոս, 2016 թ․

19.07.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը հայտարարել է պարզեցված ընթացակարգ՝ գույքի աճուրդային օտարման ծառայության ձեռքբերման նպատակով, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև. Ընթացակարգի հրապարակումները Փաստաթղթերի-փաթեթ.rar    

ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
4 Օգոստոս, 2016 թ․

13.07.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը հայտարարել է շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգ՝ շինանյութերի ձեռքբերման նպատակով, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև. Ընթացակարգի հրապարակումները Փաստաթղթերի փաթեթ  

Top