ՀՀՌՑ

Հայաստանի Հեռուստատեսային և Ռադիոհաղորդիչ Ցանց ՓԲԸ

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

19.10.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը համակարգչային մոնիտորի  ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է   շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգ, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև.

Ընթացակարգի հրապարակումները.  

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ

ՏԵՍԱԽՑԻԿՆԵՐԻ, ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

14.09.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը տեսախցիկների, մոնտաժային պարագաների և մալուխների ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է պարզեցված ընթացակարգ, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև.

Ընթացակարգի հրապարակումները.  

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ

 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

28.09.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը հայտարարել է շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգ, ՝ համակարգչային սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև.

Ընթացակարգի հրապարակումները.  

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

07.09.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը համակարգչային սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգ, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև.

Ընթացակարգի հրապարակումները.  

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

08.09.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայության ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգորի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև.

Ընթացակարգի հրապարակումները.

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ

ՏԵՍԱԽՑԻԿՆԵՐԻ, ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

14.09.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը տեսախցիկների, մոնտաժային պարագաների և մալուխների ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է պարզեցված ընթացակարգ, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև.

Ընթացակարգի հրապարակումները. 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ

 

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

19.07.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը հայտարարել է բաց ընթացակարգ՝ տվյալների փոխանցման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև.

Ընթացակարգի հրավերը.

Ընթացակարգի հրապարակումները. 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ

 

 

 

ԳԼՈԲԱԼ ՏԵՂՈՐՈՇՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

09.08.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը գլոբալ տեղորոշման համակարգի տեղադրման և սպասարկման ծառայության   ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է պարզեցված ընթացակարգ, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև.

 Ընթացակարգի հրապարակումները. 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ

 

 

ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

02.09.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը էլեկտրասարքավորումների    ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու ընթացակարգ, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև.  Ընթացակարգի հրապարակումները.

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ

SDI ԱԶԴԱՆՇԱՆԻ ԿՈՄՈՒՏԱՏՈՐՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

04.08.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը SDI ազդանշանի կոմուտատորների  ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է պարզեցված ընթացակարգ , որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև.

Ընթացակարգի հրապարակումները.

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ

 

 

 

 

ՊԱՀՆՈՐԴԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

09.08.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը պահնորդական ծառայության   ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է պարզեցված ընթացակարգ, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև. 

Ընթացակարգի հրապարակումները

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ

 

 

ԳՈՒՅՔԻ ԱՃՈՒՐԴԱՅԻՆ ՕՏԱՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

01.08.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը հայտարարել է պարզեցված ընթացակարգ՝ գույքի աճուրդային օտարման ծառայության ձեռքբերման նպատակով, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև.

Ընթացակարգի հրապարակումները

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ-ՓԱԹԵԹ-աճուրդ.rar

 

 

ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

02.08.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը վառելիքի ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգ,  որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև.

Ընթացակարգի հրապարակումները

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ

 

 

ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

15.07.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը հայտարարել է շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգ՝ էլեկտրասարքավորումների և մալուխների ձեռքբերման նպատակով, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև.

Ընթացակարգի հրապարակումները

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ-ՓԱԹԵԹ-1.rar

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ-ՓԱԹԵԹ-2.rar

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ-ՓԱԹԵԹ-3.rar

ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

22.07.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը հայտարարել է շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգ՝ կենցաղային սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև.

Ընթացակարգի հրապարակումները

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ-ՓԱԹԵԹ1.rar

ԳՈւՅՔԻ ԱՃՈւՐԴԱՅԻՆ ՕՏԱՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

19.07.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը հայտարարել է պարզեցված ընթացակարգ՝ գույքի աճուրդային օտարման ծառայության ձեռքբերման նպատակով, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև.

Ընթացակարգի հրապարակումները

Փաստաթղթերի-փաթեթ.rar

 

 

ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

13.07.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը հայտարարել է շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգ՝ շինանյութերի ձեռքբերման նպատակով, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև.

Ընթացակարգի հրապարակումները

Փաստաթղթերի փաթեթ

 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԵՎ ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

28.06.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը հայտարարել է շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգ՝ համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով:Մանրամասները…

 

ՕԴԱԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

11.04.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը հայտարարել է պարզեցված  ընթացակարգ՝ օդակարգավորման համակարգերի մոնտաժման և տեղադրման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով: Մանրամասները…

ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱՙ ՌԱԴԻՈՏԵԽՆԻԿԱ ԵՎ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ (ՕԴՈՐԱԿԻՉՆԵՐԻ) ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

04.04.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը հայտարարել է շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգ՝ էլեկտրատեխնիկա, ռադիոտեխնիկա և կենցաղային սարքավորումների           /օդորակիչների/ ձեռքբերման նպատակով: Մանրամասները…