ՀՀՌՑ

Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց ՓԲԸ

Աշխատանք

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերությունը փնտրում է

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐ (ԱՇԽՂԵԿ)

Հիմնական պահանջները՝

• Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն (շինարար-ճարտարագետ)

• Շինարարական ոլորտին առնչվող օրենսդրության և իրավական նորմերի իմացություն

• Շինարարության ոլորտում (բնակելի, հասարակական, արտադրական) վերջին 3 տարվա աշխղեկի աշխատանքային փորձ
• Կազմակերպչական և ղեկավարման փորձ
• Արդյունավետ աշխատանքի կազմակերպման, արագ կողմնորորշվելու և    

որոշումներ կայացնելու ու ժամանակի  կառավարման հմտություններ
• Պատասխանատվության բարձր զգացում

Պարտականությունները՝
• Ընկերության շինարարական աշխատանքների կազմակերպում, վերահսկում

• Կատարված աշխատանքների հաշվառում, վարում և տեխնիկական փաստաթղթերի ձևակերպում
• Անմիջական ղեկավարի կողմից այլ հանձնարարականների կատարում

Մենք սպասում ենք Ձեր ինքնակենսագրականը trbna-hr@tna.am հասցեով:

Դիմելու վերջնաժամկետ 2020 թվականի փետրվարի 29