ՀՀՌՑ

Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց ՓԲԸ

Գնումներ և Մրցույթներ

Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայության ձեռքբերում

Ծածկագիր-ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-21/04

Հանրապետական սփռման մուլտիպլեքսի արբանյակային տարածման համար արբանյակային ունակության վարձակալության ծառայության մատուցում

ՀՀՌՑ-ԲՄԾՁԲ-21/03

Վառելիքի ձեռքբերում

ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-21/02

Տրանսպորտային պարկի վերահսկման գլոբալ տեղորոշման համակարգի սպասարկման ծառայության ձեռքբերում

ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-21/01

ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԻ ձեռքբերում

Ծածկագիր-ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-20/11/1

ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԻ ձեռքբերում

Ծածկագիր-ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-20/11

Էլեկտրական սարքերի ձեռքբերում

Ծածկագիր-ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-20/10

Ապրանքի /նախաներկ/ ձեռքբերում

Ծածկագիր-ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-20/09

Հողանցման կոնտուրի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում

Ծածկագիր-ՀՀՌՑ-ՀՄԱԱՇՁԲ-20/08

Ապրանքի ձեռքբերում

Ծածկագիր-ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-20/07

Երևանի հաղորդիչ կենտրոնի տեխնիկական մասնաշենքի հարթ տանիքի վերանորոգման աշխատանքների որակի և տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռքբերում

ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-20/06 

Ուժային տրանսֆորմատորների և գերլարման սահմանափակիչների ձեռքբերում

ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-20/05 

Վառելիքի ձեռքբերում

Ծածկագիր-ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-20/04

Ծածկագիր՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-20/03

ՀՀՌՑ ՓԲԸ կարիքների համար Աշխատանքի որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռքբերում

Ծածկագիր՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-20/02/2

ՀՀՌՑ ՓԲԸ կարիքների համար Աշխատանքի որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռքբերում

Ծածկագիր՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-20/02/1

ՀՀՌՑ ՓԲԸ կարիքների համար Աշխատանքի որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռքբերում

Ծածկագիր՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-20/02

ՀՀՌՑ ՓԲԸ կարիքների համար Աշխատանքի որակի տեխնիկական հսկողության և սեյսմիկ խոցելիության աստիճանի գնահատման ծառայության ձեռքբերում

Ծածկագիր՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-20/01

Տրանսպորտային պարկի վերահսկման գլոբալ տեղորոշման համակարգի սպասարկման ծառայության մատուցում

ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-19/35

ԳԵ-290 և ԳԵ-126  տրանսֆորմատորային  ենթակայանների հարթ տանիքների,  տրանսպորտային ծառայության վարչական հատվածի և պահակատան /անցակետ ի/ շենքերի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում

Ծածկագիր ՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-19/34

Գյումրի կայանի H=180մ բարձրության հեռուստաաշտարակի և ալիքատար կամրջակների մետաղական կոնստրուկցյաների հակակորուզյիոն պաշտպանիչշերտի վերականգնման, ներկման և Երևանի հաղորդիչ կենտրոնի տեխնիկական մասնաշենքի հարթ

տանիքի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում

Ծածկագիր ՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/33

Ավտոպահեստամասերի ձեռքբերում

Ծածկագիր ՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/32

Ամենագնաց մեքենայի ձեռքբերում

Ծածկագիր ՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/31

Անվտանգության տեսահսկման համակարգերի տեղադրման համար նախատեսված սարքավորումների ձեռքբերում

Ծածկագիր՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/30/1

Ցեմենտի ձեռքբերում

ՀՀՌՑ ՓԲԸ կարիքների համար Շինանյութերի ձեռքբերում

Ծածկագիր-ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/30

ՀՀՌՑ ՓԲԸ կարիքների համար Էլեկտրահաղորդման գծերի վերանորոգման և կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում

Ծածկագիր-ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-19/29

ՀՀՌՑ ՓԲԸ կարիքների համար Օդորակման սարքերի ձեռքբերում

Ծածկագիր-ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/28

ՀՀՌՑ ՓԲԸ կարիքների համար էլեկտրահաղորդման գծերի վերանորոգման և կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում

Ծածկագիր-ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-19/27/1

ՀՀՌՑ ՓԲԸ կարիքների համար /Մոնիտոր, տպիչ/

Ծածկագիր-ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/26

Դիզելային վառելիքի ձեռքբերում

Ծածկագիր ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/25

Բենզին ռեգուլյարի ձեռքբերում

Ծածկագիր ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/24

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ կարիքների համար Գորիսի ՏԲ Կատարիի H=180մ բարձրությամբ հեռուստաաշտարակի և ալիքատար կամրջակների մետաղական կոնստրուկցիաների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի վերականգնման և ներկման աշխատանքների որակի և տեխնիկական հսկողության ձեռքբերում

Ծածկագիր- ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-19/23

Գորիսի ՏԲ Կատարիի H=180մ բարձրությամբ հեռուստաաշտարակի և ալիքատար կամրջակների մետաղական կոնստրուկցիաների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի վերականգնման և ներկման աշխատանքներ

Ծածկագիր ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-19/22

Մարտկոցի մոդուլի ձեռքբերում

Ծածկագիր ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/21

Համակարգիչների և համակարգչային սարքերի ձեռքբերում

Ծածկագիր ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/20

Երևանի հաղորդիչ կենտրոնի տարածքի ասֆալտապատման, եզրաքարերի տեղադրման և արտաքին կոյուղու, ոռոգման և անձրևաջրերի հեռացման ցանցերի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փարձաքննության եզր. տրամադրման ծառ-ն ձեռք-ն

Ծածկագիր ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-19/19/1

Գույքի աճուրդային օտարման ծառայության ձեռքբերում

Ծածկագիր ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-19/18

Շենքերի, շինություններիև տանիքների վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերում

Ծածկագիր ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-19/17

Գլոբալ տեղորոշման համակարգի տեղադրման և սպասարկման ծառայության ձեռքբերում

Ծածկագիր ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-19/16/1

Ավտոպահեստամասերի ձեռքբերում

Ծածկագիր ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/14

Օդորակիչների ձեռքբերում

Ծածկագիր ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/13/3

Էլեկտրական սարքերի ձեռքբերում/Օդորակիչ/

  ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/13/2

Էլեկտրական սարքերի ձեռքբերում

  Ծածկագիր ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/13

Էլեկտրական սարքերի և դրանց մասերի ձեռքբերում

Ծածկագիր-ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/11

Ավտոմեքենաների ձեռքբերում

Ծածկագիր ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-19/10

Էլեկտրահաղորդման օդային գծերի վերանորոգման և կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակմանծախսերի գնահատման ծառայություններ

Ծածկագիր ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-19/9

Հեռախոսակայանի ձեռքբերում

ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-19/8/1

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար կահույքի ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/5

ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/4 Վառելիքի ձեռքբերում

ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/3 Վառելիքի ձեռքբերում

2 «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ավտոմեքենաների պահպանման ծառայության ձեռքբերում

 Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ- ԳՀԾՁԲ-19/1

1 «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ԵրՀԿ կաթսայատան 2 կաթսաների և հեռուստաաշտարակի 2 վերելակների տեխնիկականանվտանգության փորձաքննության ծառայության ձեռքբերում

 Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-18/39

5 «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար շերտավարագույրի ձեռքբերում

       Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/38

4  «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար հեռախոսակայանի  ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/37

3 «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար էլեկտրական սարքերի և դրանց մասերի ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/36

2 «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար արբանյակային ընդունիչի ձեռքբերում

 Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ- ԷԱՃԱՊՁԲ-18/35/1

1 «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ցածր աղմկող բլոկների ձեռքբերում

 Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/35

7. «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ավտոպահեստամասերի ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/34

6.«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՀՀՌՑ-ին պատկանող Սյունիքի մարզի Կապան-2 և Շիկահող հեռուստակայանները

 սնողբարձրավոլտ օդային գծերի վերանորոգման աշխատանքների   ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-18/33

5. «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար Էլեկտրասարքավորումների ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/32

4. «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար հեռուստառադիոհեռարձակման սարքավորումների   ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/31/1

3.«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար հեռուստառադիոհեռարձակման սարքավորումների   ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/31

2. «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի 

կարիքների համար ՀՀՌՑ-ին պատկանող Սյունիքի մարզի Կապան-2 և Շիկահող հեռուստակայանները 

սնողբարձրավոլտ օդային գծերի վերանորոգման աշխատանքների   ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-18/30

1.«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ավտոպահեստամասերի   ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/29

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար տրանսֆորմատորային յուղի  ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/28

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ին պատկանող Սյունիքի մարզի Կապան-2 և Շիկահող հեռուստակայանները սնող բարձրավոլտ օդային գծերի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-18/27

Տրանսֆորմատորային յուղի ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/26

Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ին պատկանող Սյունիքի մարզի Կապան-2 և Շիկահող հեռուստակայանները սնող բարձրավոլտ օդային գծերի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-18/25

Վառելիքի ձեռքբերում /բենզին Ռեգուլյար/ ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/24/1

Վառելիքի ձեռքբերում /բենզին Պրեմիում/ ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/24

Շինանյութերի /ներկանյութերի/ ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/23

ՀՀՌՑ ՓԲԸ կարիքների համար պահուստի ինքնավար միացման /ՊԻՄ/ սարքի ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-18/21

 ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերության Երևանի H=308մ հեռուստաաշտարակի մետաղական կոնստրուկցիաների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի վերականգնման և ներկման աշխատանքների որակի և տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԾՁԲ-18/20

 ՀՀՌՑ ՓԲԸ կարիքների համար Երևանի H=308մ բարձրությամբ հեռուստաաշտարակի

մետաղական կոնստրուկցիաների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտիվերականգնման

և ներկման աշխատանքների  ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԲՄԱՇՁԲ-18/19

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ավտոմեքենայի ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-18/18

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար գլոբալ տեղորոշման համակարգի տեղադրման և

սպասարկման ծառայության ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԾՁԲ-18/17

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար փոքր վերելակի վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԾՁԲ-18/16

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ավտոպահեստամասերի ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-18/15

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-18/14

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար Երևանի հաղորդիչ կենտրոնի վարչական երկրորդ մասնաշենքի

վերանորոգմանաշխատանքների

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԲՄԱՇՁԲ-18/13

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում

ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-18/12

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ընկերության հեռուստաաշտարակի փոքրվերելակի վերանորոգման

 և տեխնիկական սպասարկման ծառայության ձեռքբերում:

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԾՁԲ-18/11

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ավտոմեքենայի  ձեռքբերում:

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-18/10

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի հեռուստաաշտարակի փոքր վերելակի վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայության ձեռքբերում:

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԾՁԲ-18/9

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ավտոմեքենայի ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-18/8

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար համակարգիչների ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-18/7

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար համակարգիչների ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-18/6

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար համակարգիչների ձեռքբերում:

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-18/5

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի թվով 49 հեռուստաաշտարակների լուսային համակարգերի վերականգնման աշխատանքների նպատակով անհրաժեշտ արգելափակող լույսերի և լուսադիոդային լամպերի ձեռքբերում:

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-18/4

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց»  ՓԲԸ-ի  կարիքների համար սնուցման բլոկների ձեռքբերում:

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-18/3

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերում:

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-18/2

Երևանի ռադիոհեռուստատեսային հաղորդիչ կենտրոնի վարչական երկրորդ 

 մասնաշենքի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 

պատրաստում  և ծախսերի գնահատում:

Ծածկագիր՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-18/1