ՀՀ ողջ տարածքում հասանելի է թվային հեռուստահեռարձակումը