ՀՀՌՑ

Հայաստանի Հեռուստատեսային և Ռադիոհաղորդիչ Ցանց ՓԲԸ

Անխափան սնուցման սարքի ձեռքբերման մրցույթ

04.02.2015թ. «ՀՀՌՑ» ՓԲ Ընկերությունը հայտարարել է անխափան սնուցման սարքի ձեռքբերման մրցույթ` շրջանակային ընթացակարգով:

մանրամասները