ՀՀՌՑ

Հայաստանի Հեռուստատեսային և Ռադիոհաղորդիչ Ցանց ՓԲԸ

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

07.09.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը համակարգչային սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգ, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև.

Ընթացակարգի հրապարակումները.  

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ