ՀՀՌՑ

Հայաստանի Հեռուստատեսային և Ռադիոհաղորդիչ Ցանց ՓԲԸ

ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

02.09.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը էլեկտրասարքավորումների    ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու ընթացակարգ, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև.  Ընթացակարգի հրապարակումները.

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ