ՀՀՌՑ

Հայաստանի Հեռուստատեսային և Ռադիոհաղորդիչ Ցանց ՓԲԸ

ԹՎԱՅԻՆ ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍԱՅԻՆ ԸՆԴՈՒՆԻՉ ՍԱՐՔԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարա­րությունը հայտնում է, որ ՀՀ սոցիալապես ա­նապահով ընտանիքներին անվճար տրամադրվող թ­վային հեռուստատեսային ընդունիչ սարքերի բ­աշխման աշխատանքները հանրապետության ողջ տ­արածքում ավարտվել են: