ՀՀՌՑ

Հայաստանի Հեռուստատեսային և Ռադիոհաղորդիչ Ցանց ՓԲԸ

ՊԱՀՆՈՐԴԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

09.08.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը պահնորդական ծառայության   ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է պարզեցված ընթացակարգ, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև. 

Ընթացակարգի հրապարակումները

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ