ՀՀՌՑ

Հայաստանի Հեռուստատեսային և Ռադիոհաղորդիչ Ցանց ՓԲԸ

SDI ԱԶԴԱՆՇԱՆԻ ԿՈՄՈՒՏԱՏՈՐՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

04.08.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը SDI ազդանշանի կոմուտատորների  ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է պարզեցված ընթացակարգ , որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև.

Ընթացակարգի հրապարակումները.

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ