ՀՀՌՑ

Հայաստանի Հեռուստատեսային և Ռադիոհաղորդիչ Ցանց ՓԲԸ

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

19.07.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը հայտարարել է բաց ընթացակարգ՝ տվյալների փոխանցման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով, որի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացված է ստորև.

Ընթացակարգի հրավերը.

Ընթացակարգի հրապարակումները. 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ