ՀՀՌՑ

Հայաստանի Հեռուստատեսային և Ռադիոհաղորդիչ Ցանց ՓԲԸ

ԱՎԻԱՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

06.06.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը ավիասպասարկման ծառայության   ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու ընթացակարգ: Մանրամասները…