ՀՀՌՑ

Հայաստանի Հեռուստատեսային և Ռադիոհաղորդիչ Ցանց ՓԲԸ

DVB-T2 ստանդարտի թվային հեռուստատեսային ազդանշանների ընդունիչ սարքերի ձեռքբերման ընթացակարգ

03.08.2015թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը հայտարարել է գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու միջոցով բանակցային ընթացակարգ` DVB-T2 ստանդարտի թվային հեռուստատեսային ազդանշանների ընդունիչ սարքերի ձեռքբերման նպատակով/փոփոխություն/: Մանրամասները…