ՀՀՌՑ

Հայաստանի Հեռուստատեսային և Ռադիոհաղորդիչ Ցանց ՓԲԸ

Հանրապետական սփռման մուլտիպլեքսի արբանյակային տարածման համար արբանյակային ունակության վարձակալության ծառայությունների ձեռքբերման ընթացակարգ

Ս. թ. մայիսի 25-ին ավարտվել է ՀՀՌՑ-ԲԸՀԾՁԲ-15/1 ծածկագրով Հանրապետական սփռման մուլտիպլեքսի արբանյակային տարածման համար արբանյակային ունակության վարձակալության ծառայությունների ձեռքբերման ընթացակարգի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը: Ընթացակարգին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել հետևյալ ընկերությունները.

INTELSAT GSLM`   449 429 472 ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ

Eutelsat՝ 660 081 600 ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ

Hellas Sat` 706 466 682 ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ

ՍԵՍ ԱՍՏՐԱ Էյ Բի՝ 778 236 206.4 ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ

Գները ներկայացվել են ԱՄՆ դոլարով և համեմատվել ՀՀ դրամով՝ 25.05.2015թ. ՀՀ Կենտրոնական բանկի սահմանած փոխարժեքով՝ 478.32 ՀՀ դրամ: