ՀՀՌՑ

Հայաստանի Հեռուստատեսային և Ռադիոհաղորդիչ Ցանց ՓԲԸ

ԳՐԵՆԱԿԱՆ ՊԻՏՈՒՅՔՆԵՐԻ ԵՒ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

01.03.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը հայտարարել է շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգ՝ գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման նպատակով: Մանրամասները…

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

09.02.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայության   ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգ: Մանրամասները…

ԳԼՈԲԱԼ ՏԵՂՈՐՈՇՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

05.02.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը գլոբալ տեղորոշման համակարգի տեղադրման և սպասարկման ծառայության   ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է պարզեցված ընթացակարգ: Մանրամասները…

Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման ընթացակարգ

01.02.2016թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը հայտարարել է շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգ՝ գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման նպատակով: Մանրամասները…

ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ, ՌԱԴԻՈՏԵԽՆԻԿԱ ԵՎ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

10.12.2015թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը փոշեկուլների և հեռախոսների  ձեռքբերման նպատակով հայտարարել է շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգ: Մանրամասները…

DVB-T2 ստանդարտի թվային հեռուստատեսային ազդանշանների ընդունիչ սարքերի ձեռքբերման ընթացակարգ

03.08.2015թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը հայտարարել է գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու միջոցով բանակցային ընթացակարգ` DVB-T2 ստանդարտի թվային հեռուստատեսային ազդանշանների ընդունիչ սարքերի ձեռքբերման նպատակով/փոփոխություն/: Մանրամասները…

Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման ընթացակարգ

02.06.2015թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը հայտարարել է շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով ընթացակարգ՝ գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման նպատակով: Մանրամասները…

Հանրապետական սփռման մուլտիպլեքսի արբանյակային տարածման համար արբանյակային ունակության վարձակալության ծառայությունների ձեռքբերման ընթացակարգ

Ս. թ. մայիսի 25-ին ավարտվել է ՀՀՌՑ-ԲԸՀԾՁԲ-15/1 ծածկագրով Հանրապետական սփռման մուլտիպլեքսի արբանյակային տարածման համար արբանյակային ունակության վարձակալության ծառայությունների ձեռքբերման ընթացակարգի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը: Ընթացակարգին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել հետևյալ ընկերությունները.

INTELSAT GSLM`   449 429 472 ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ

Eutelsat՝ 660 081 600 ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ

Hellas Sat` 706 466 682 ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ

ՍԵՍ ԱՍՏՐԱ Էյ Բի՝ 778 236 206.4 ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ

Գները ներկայացվել են ԱՄՆ դոլարով և համեմատվել ՀՀ դրամով՝ 25.05.2015թ. ՀՀ Կենտրոնական բանկի սահմանած փոխարժեքով՝ 478.32 ՀՀ դրամ: 

 

DVB-T2 ստանդարտի թվային հեռուստատեսային ազդանշանների ընդունիչ սարքերի ձեռքբերման ընթացակարգ

Ս. թ. մայիսի 22-ին ավարտվել է ՀՀՌՑ-ԲԸՀԱՊՁԲ-15/1 ծածկագրով DVB-T2 ստանդարտի թվային հեռուստատեսային ազդանշանների ընդունիչ սարքերի ձեռքբերման ընթացակարգի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը: Ընթացակարգին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել հետևյալ ընկերությունները.

«Արտյոմ Թորոսյան»  ԱՁ՝ 1 290 000 000 ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ

«Հրայր» ՍՊԸ` 1 230 000 000 ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ

«Արմտելեկոմ»` ՍՊԸ՝ 1 185 000 000 ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ

DVB-T2 ստանդարտի թվային հեռուստատեսային ազդանշանների ընդունիչ սարքերի ձեռքբերման ընթացակարգ

05.05.2015թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը հայտարարել է գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու միջոցով բանակցային ընթացակարգ` DVB-T2 ստանդարտի թվային հեռուստատեսային ազդանշանների ընդունիչ սարքերի ձեռքբերման նպատակով/փոփոխություն/: Մանրամասները…

DVB-T2 ստանդարտի թվային հեռուստատեսային ազդանշանների ընդունիչ սարքերի ձեռքբերման ընթացակարգ

22.04.2015թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը հայտարարել է գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու միջոցով բանակցային ընթացակարգ` DVB-T2 ստանդարտի թվային հեռուստատեսային ազդանշանների ընդունիչ սարքերի ձեռքբերման նպատակով: Մանրամասները…

Հանրապետական սփռման մուլտիպլեքսի արբանյակային տարածման համար արբանյակային ունակության վարձակալության ծառայությունների ձեռքբերման ընթացակարգ

22.04.2015թ. ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերությունը հայտարարել է գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու միջոցով բանակցային ընթացակարգ՝ Հանրապետական սփռման մուլտիպլեքսի արբանյակային տարածման համար արբանյակային ունակության վարձակալության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով: Մանրամասները…