ՀՀՌՑ

Հայաստանի Հեռուստատեսային և Ռադիոհաղորդիչ Ցանց ՓԲԸ

01.07.2015 ՎԹՀ ԹՎԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության կողմից 30.06.2015թ-ի դրությամբ լիովին ավարտվել են թվային հեռուստատեսային հեռարձակման համակարգի ներդրման աշխատանքները:

30.06.2015 ՎԹՀ ԹՎԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Մեկնարկել է թվային հեռուստահեռարձակումը ՀՀՌՑ  Սալվարդի հեռուստակայանից:

Այժմ թվային հեռուստատեսությունը արդեն հասանելի է  ՀՀ Սյունիքի մարզի Սալվարդ բնակավայրում:

30.06.2015 ՎԹՀ ԹՎԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Մեկնարկել է թվային հեռուստահեռարձակումը ՀՀՌՑ  Աճարկուտի և Գնդևազի հեռուստակայաններից:

Այժմ թվային հեռուստատեսությունը արդեն հասանելի է  ՀՀ Տավուշի մարզի Աճարկուտ և Վայոց Ձորի մարզի Գնդևազ բնակավայրերում:

30.06.2015 ՎԹՀ ԹՎԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Մեկնարկել է թվային հեռուստահեռարձակումը ՀՀՌՑ  Բարեկամավանի հեռուստակայանից:

Այժմ թվային հեռուստատեսությունը արդեն հասանելի է  ՀՀ Տավուշի մարզի Բարեկամավան բնակավայրում:

 

30.06.2015 ՎԹՀ ԹՎԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Մեկնարկել է թվային հեռուստահեռարձակումը ՀՀՌՑ  Զառիթափի հեռուստակայանից:

Այժմ թվային հեռուստատեսությունը արդեն հասանելի է  ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Զառիթափ բնակավայրում:

30.06.2015 ՎԹՀ ԹՎԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Մեկնարկել է թվային հեռուստահեռարձակումը ՀՀՌՑ  Խաչիկի հեռուստակայանից:

Այժմ թվային հեռուստատեսությունը արդեն հասանելի է  ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Խաչիկ բնակավայրում:

29.06.2015 ՎԹՀ ԹՎԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Մեկնարկել է թվային հեռուստահեռարձակումը ՀՀՌՑ  Արփիի և Չայքենդի հեռուստակայաններից:

Այժմ թվային հեռուստատեսությունը արդեն հասանելի է  ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Արփի և Սյունիքի մարզի Չայքենդ բնակավայրերում:

26.06.2015 ՎԹՀ ԹՎԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Մեկնարկել է թվային հեռուստահեռարձակումը ՀՀՌՑ  Լիճքի և Սարչապետի հեռուստակայաններից:

Այժմ թվային հեռուստատեսությունը արդեն հասանելի է  ՀՀ Սյունիքի մարզի Լիճք և Լոռու մարզի Սարչապետ բնակավայրերում:

26.06.2015 ՎԹՀ ԹՎԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Մեկնարկել է թվային հեռուստահեռարձակումը ՀՀՌՑ  Արտավազի, Շամուտի, Արևիսի և Ճակատենի հեռուստակայաններից:

Այժմ թվային հեռուստատեսությունը արդեն հասանելի է  ՀՀ Կոտայքի մարզի Արտավազ, Լոռու մարզի Շամուտ և Սյունիքի մարզի Արևիս և Ճակատեն բնակավայրերում:

25.06.2015 ՎԹՀ ԹՎԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Մեկնարկել է թվային հեռուստահեռարձակումը ՀՀՌՑ  Ներքին Գոշի հեռուստակայանից:

Այժմ թվային հեռուստատեսությունը արդեն հասանելի է  ՀՀ Տավուշի մարզի Ներքին Գոշ բնակավայրում:

25.06.2015 ՎԹՀ ԹՎԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Մեկնարկել է թվային հեռուստահեռարձակումը ՀՀՌՑ  Էլիձորի հեռուստակայանից:

Այժմ թվային հեռուստատեսությունը արդեն հասանելի է  ՀՀ Տավուշի մարզի Էլիձոր (Այգեձորի թաղամաս) բնակավայրում:

 

25.06.2015 ՎԹՀ ԹՎԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Մեկնարկել է թվային հեռուստահեռարձակումը ՀՀՌՑ  Վաղատինի հեռուստակայանից:

Այժմ թվային հեռուստատեսությունը արդեն հասանելի է  ՀՀ Սյունիքի մարզի Վաղատին բնակավայրում:

25.06.2015 ՎԹՀ ԹՎԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Մեկնարկել է թվային հեռուստահեռարձակումը ՀՀՌՑ Ալդարայի, Դավիթ Բեկի, Կատարիի,  գ.Վարդանիձորի և Մեղրաձորի հեռուստակայաններից:

Այժմ թվային հեռուստատեսությունը արդեն հասանելի է  ՀՀ Սյունիքի մարզի Ալդարա, Դավիթ Բեկ, Հարժիս, Շուռնուխ, գ.Վարդանիձոր և Կոտայքի մարզի Մեղրաձոր, Ձորակ և Մարմարիկ բնակավայրերում:

24.06.2015 ՎԹՀ ԹՎԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Մեկնարկել է թվային հեռուստահեռարձակումը ՀՀՌՑ  Մուծքի և Անտառաշատի հեռուստակայաններից:

Այժմ թվային հեռուստատեսությունը արդեն հասանելի է  ՀՀ Սյունիքի մարզի Մուծք, Անտառաշատ, Դովրուս, Վանեկ, Օխտար և Խալաջ բնակավայրերում:

24.06.2015 ՎԹՀ ԹՎԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Մեկնարկել է թվային հեռուստահեռարձակումը ՀՀՌՑ  Բագարանի հեռուստակայանից:

Այժմ թվային հեռուստատեսությունը արդեն հասանելի է  ՀՀ Արմավիրի մարզի Բագարան և Երվանդաշատ բնակավայրերում:

23.06.2015 ՎԹՀ ԹՎԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Մեկնարկել է թվային հեռուստահեռարձակումը ՀՀՌՑ  Չինարիի հեռուստակայանից:

Այժմ թվային հեռուստատեսությունը արդեն հասանելի է  ՀՀ Տավուշի մարզի Չինարի և Չորաթան բնակավայրերում:

23.06.2015 ՎԹՀ ԹՎԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Մեկնարկել է թվային հեռուստահեռարձակումը ՀՀՌՑ  Անդոկավանի հեռուստակայանից:

Այժմ թվային հեռուստատեսությունը արդեն հասանելի է  ՀՀ Սյունիքի մարզի Անդոկավան բնակավայրում:

23.06.2015 ՎԹՀ ԹՎԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Մեկնարկել է թվային հեռուստահեռարձակումը ՀՀՌՑ  Թումանյանի և Ջիլիզայի հեռուստակայաններից:

Այժմ թվային հեռուստատեսությունը արդեն հասանելի է  ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան, Քոբեր կայ. կից և Ջիլիզա բնակավայրերում:

23.06.2015 ՎԹՀ ԹՎԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Մեկնարկել է թվային հեռուստահեռարձակումը ՀՀՌՑ  Հորսի հեռուստակայանից:

Այժմ թվային հեռուստատեսությունը արդեն հասանելի է  ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Հորս բնակավայրում:

22.06.2015 ՎԹՀ ԹՎԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Մեկնարկել է թվային հեռուստահեռարձակումը ՀՀՌՑ  Արզականի հեռուստակայանից:

Այժմ թվային հեռուստատեսությունը արդեն հասանելի է  ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզական բնակավայրում:

22.06.2015 ՎԹՀ ԹՎԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Մեկնարկել է թվային հեռուստահեռարձակումը ՀՀՌՑ  Նորավանի, Հատիսի, Կաթնառատի և Կաղնուտի հեռուստակայաններից:

Այժմ թվային հեռուստատեսությունը արդեն հասանելի է  ՀՀ Սյունիքի մարզի Նորավան, Կաթնառատ, Կաղնուտ և  ՀՀ Կոտայքի մարզի Հատիս  բնակավայրերում:

19.06.2015 ՎԹՀ ԹՎԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Մեկնարկել է թվային հեռուստահեռարձակումը ՀՀՌՑ  Գոմարանի և Հատիս-1-ի հեռուստակայաններից:

Այժմ թվային հեռուստատեսությունը արդեն հասանելի է  ՀՀ Սյունիքի մարզի Գոմարան և ՀՀ Կոտայքի մարզի Կաթնաղբյուր, Արամուս, Կամարիս և Գեղաշեն բնակավայրերում:

19.06.2015 ՎԹՀ ԹՎԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Մեկնարկել է թվային հեռուստահեռարձակումը ՀՀՌՑ  Մարտիրոսի, Նոր Ազնաբերդի և Բարձրունու հեռուստակայաններից:

Այժմ թվային հեռուստատեսությունը արդեն հասանելի է  ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Մարտիրոս, Նոր Ազնաբերդ, Խնձորուտ և Բարձրունի  բնակավայրերում:

19.06.2015 ՎԹՀ ԹՎԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Մեկնարկել է թվային հեռուստահեռարձակումը ՀՀՌՑ  Հորբատեղ-1 հեռուստակայանից:

Այժմ թվային հեռուստատեսությունը արդեն հասանելի է  ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Հորբատեղ բնակավայրում:

18.06.2015 ՎԹՀ ԹՎԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Մեկնարկել է թվային հեռուստահեռարձակումը ՀՀՌՑ  Ներքին Խոտանանի և Մոզրովի հեռուստակայաններից:

Այժմ թվային հեռուստատեսությունը արդեն հասանելի է  ՀՀ Սյունիքի մարզի Ներքին Խոտանան և ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Մոզրով բնակավայրերում:

18.06.2015 ՎԹՀ ԹՎԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Մեկնարկել է թվային հեռուստահեռարձակումը ՀՀՌՑ  Շրվենանցի հեռուստակայանից:

Այժմ թվային հեռուստատեսությունը արդեն հասանելի է  ՀՀ Սյունիքի մարզի Շրվենանց բնակավայրում:

17.06.2015 ՎԹՀ ԹՎԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Մեկնարկել է թվային հեռուստահեռարձակումը ՀՀՌՑ  Գեղանուշի հեռուստակայանից:

Այժմ թվային հեռուստատեսությունը արդեն հասանելի է  ՀՀ Սյունիքի մարզի Գեղանուշ բնակավայրում:

16.06.2015 ՎԹՀ ԹՎԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Մեկնարկել է թվային հեռուստահեռարձակումը ՀՀՌՑ  Թովուզի և Այգեստանի հեռուստակայաններից:

Այժմ թվային հեռուստատեսությունը արդեն հասանելի է  ՀՀ Տավուշի մարզի Պառավաքար, Վարագավան, Վերին Ծաղկավան և Այգեստան (Այգեձորի թաղամաս) բնակավայրերում: