ՀՀՌՑ

Հայաստանի Հեռուստատեսային և Ռադիոհաղորդիչ Ցանց ՓԲԸ

Գնումներ և Մրցույթներ

Ավտոպահեստամասերի ձեռքբերում

Ծածկագիր ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/14

Էլեկտրական սարքերի ձեռքբերում

  Ծածկագիր ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/13

Էլեկտրական սարքերի և դրանց մասերի ձեռքբերում

Ծածկագիր-ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/11

Ավտոմեքենաների ձեռքբերում

Ծածկագիր ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-19/10

Էլեկտրահաղորդման օդային գծերի վերանորոգման և կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակմանծախսերի գնահատման ծառայություններ

Ծածկագիր ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-19/9

Հեռախոսակայանի ձեռքբերում

ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-19/8/1

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար կահույքի ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/5

ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/4 Վառելիքի ձեռքբերում

ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/3 Վառելիքի ձեռքբերում

2 «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ավտոմեքենաների պահպանման ծառայության ձեռքբերում

 Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ- ԳՀԾՁԲ-19/1

1 «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ԵրՀԿ կաթսայատան 2 կաթսաների և հեռուստաաշտարակի 2 վերելակների տեխնիկականանվտանգության փորձաքննության ծառայության ձեռքբերում

 Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-18/39

5 «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար շերտավարագույրի ձեռքբերում

       Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/38

4  «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար հեռախոսակայանի  ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/37

3 «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար էլեկտրական սարքերի և դրանց մասերի ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/36

2 «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար արբանյակային ընդունիչի ձեռքբերում

 Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ- ԷԱՃԱՊՁԲ-18/35/1

1 «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ցածր աղմկող բլոկների ձեռքբերում

 Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/35

7. «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ավտոպահեստամասերի ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/34

6.«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՀՀՌՑ-ին պատկանող Սյունիքի մարզի Կապան-2 և Շիկահող հեռուստակայանները

 սնողբարձրավոլտ օդային գծերի վերանորոգման աշխատանքների   ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-18/33

5. «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար Էլեկտրասարքավորումների ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/32

4. «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար հեռուստառադիոհեռարձակման սարքավորումների   ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/31/1

3.«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար հեռուստառադիոհեռարձակման սարքավորումների   ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/31

2. «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի 

կարիքների համար ՀՀՌՑ-ին պատկանող Սյունիքի մարզի Կապան-2 և Շիկահող հեռուստակայանները 

սնողբարձրավոլտ օդային գծերի վերանորոգման աշխատանքների   ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-18/30

1.«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ավտոպահեստամասերի   ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/29

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար տրանսֆորմատորային յուղի  ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/28

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ին պատկանող Սյունիքի մարզի Կապան-2 և Շիկահող հեռուստակայանները սնող բարձրավոլտ օդային գծերի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-18/27

Տրանսֆորմատորային յուղի ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/26

Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ին պատկանող Սյունիքի մարզի Կապան-2 և Շիկահող հեռուստակայանները սնող բարձրավոլտ օդային գծերի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-18/25

Վառելիքի ձեռքբերում /բենզին Ռեգուլյար/ ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/24/1

Վառելիքի ձեռքբերում /բենզին Պրեմիում/ ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/24

Շինանյութերի /ներկանյութերի/ ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/23

ՀՀՌՑ ՓԲԸ կարիքների համար պահուստի ինքնավար միացման /ՊԻՄ/ սարքի ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-18/21

 ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերության Երևանի H=308մ հեռուստաաշտարակի մետաղական կոնստրուկցիաների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի վերականգնման և ներկման աշխատանքների որակի և տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԾՁԲ-18/20

 ՀՀՌՑ ՓԲԸ կարիքների համար Երևանի H=308մ բարձրությամբ հեռուստաաշտարակի

մետաղական կոնստրուկցիաների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտիվերականգնման

և ներկման աշխատանքների  ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԲՄԱՇՁԲ-18/19

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ավտոմեքենայի ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-18/18

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար գլոբալ տեղորոշման համակարգի տեղադրման և

սպասարկման ծառայության ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԾՁԲ-18/17

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար փոքր վերելակի վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԾՁԲ-18/16

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ավտոպահեստամասերի ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-18/15

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-18/14

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար Երևանի հաղորդիչ կենտրոնի վարչական երկրորդ մասնաշենքի

վերանորոգմանաշխատանքների

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԲՄԱՇՁԲ-18/13

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում

ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-18/12

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ընկերության հեռուստաաշտարակի փոքրվերելակի վերանորոգման

 և տեխնիկական սպասարկման ծառայության ձեռքբերում:

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԾՁԲ-18/11

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ավտոմեքենայի  ձեռքբերում:

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-18/10

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի հեռուստաաշտարակի փոքր վերելակի վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայության ձեռքբերում:

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԾՁԲ-18/9

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ավտոմեքենայի ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-18/8

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար համակարգիչների ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-18/7

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար համակարգիչների ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-18/6

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար համակարգիչների ձեռքբերում:

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-18/5

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի թվով 49 հեռուստաաշտարակների լուսային համակարգերի վերականգնման աշխատանքների նպատակով անհրաժեշտ արգելափակող լույսերի և լուսադիոդային լամպերի ձեռքբերում:

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-18/4

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց»  ՓԲԸ-ի  կարիքների համար սնուցման բլոկների ձեռքբերում:

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-18/3

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերում:

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-18/2

Երևանի ռադիոհեռուստատեսային հաղորդիչ կենտրոնի վարչական երկրորդ 

 մասնաշենքի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 

պատրաստում  և ծախսերի գնահատում:

Ծածկագիր՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-18/1

Աշխատակազմ

գլխավոր տնօրեն`
Գագիկ Ալոյան

գլխավոր տնօրենի տեղակալ`
Սահակ Դավթյան
էլ. փոստ՝ s.davtyan@tna.am

գլխավոր տնօրենի տեղակալ`
Հրանտ Սարոյան
էլ. փոստ՝

գլխավոր տնօրենի տեղակալ`
Վարդան Ավետիսյան
էլ. փոստ՝

աշխատակազմի ղեկավար`
Սերգեյ Չամանյան
էլ. փոստ՝

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ

Հաշվապահություն
գլխավոր հաշվապահ՝  Բելա Պետրոսյան
հեռ. (+374 10) 65 16 13
էլ. փոստ՝

Տնտեսագիտական և պայմանագրային վարչություն
վարչության պետ` Հասմիկ Բարսեղյան
հեռ.՝ (+374 10) 65 02 23
էլ. փոստ՝

Անձնակազմի կառավարման և իրավաբանական վարչություն
վարչության պետ` Բորիս Ալեքսանյան
հեռ.՝ (+374 10) 65 35 64
էլ. փոստ՝ kadrer@tna.am

Համակարգչային ծառայություն
ծառայության պետ` Արամ Պետրոսյան
հեռ. (+374 43) 24 78 00
էլ. փոստ՝ info@tna.am

Ներքին վերահսկողության ծառայություն
ծառայության պետ` Հենրիկ Հարությունյան
հեռ. (+374 10) 65 37 53
էլ. փոստ՝

 

Էներգետիկական ծառայություն
ծառայության պետ` Ալբերտ Պողոսյան
հեռ.՝ (+374 10) 65 37 87
էլ. փոստ՝ poghosyan@tna.am

Ընդհանուր բաժին
բաժնի պետ` Արմինե Խաչատրյան
հեռ./ֆաքս՝ (+374 10) 65 35 52
էլ. փոստ՝ tvn@tna.am

Գնումների և մատակարարման բաժին
ծառայության պետ` Մարինա Նիկոլյան
հեռ.՝ (+374 10) 65 40 73
էլ. փոստ՝ hhrc.gnumner@tna.am

 

 

Երևանի հաղորդիչ կենտրոն
կենտրոնի պետ` Էդուարդ Բերբերյան
հեռ. (+374 10) 65 29 22
էլ. փոստ՝ deputy@tna.am
Գլխամասային կայանի պետ` Սամվել Քոչարյան
հեռ. (+374 10) 65 57 10
էլ. փոստ՝ s.kocharyan@tna.am

Կենտրոն տարածքային բաժին
բաժնի պետ` Ասքանազ Արշակյան
էլ. փոստ՝
հեռ. . (374 10) 65 37 87

Տավուշի տարածքային բաժին
բաժնի պետ` Սմբատ Խոսրովյան
էլ. փոստ՝ syuzi-sayadyan@mail.ru
հեռ. (374 263) 3 39 07

Լոռու տարածքային բաժին
բաժնի պետ` Սեյրան Ստեփանյան
էլ. փոստ՝ haxverdyan1972@mail.ru
հեռ. (+374 322) 6 17 83

Գեղարքունիքի տարածքային բաժին
բաժնի պետ` Հայկ Հակոբյան
էլ. փոստ՝ haykhakop@mail.ru
հեռ. (+374 261) 2 40 90

Շիրակի տարածքային բաժին
բաժնի պետ` Հարություն Կարանյան
էլ. փոստ՝ h_karanyan@yahoo.com
հեռ. (+374 312) 3 36 56

Վայոց Ձորի տարածքային բաժին
բաժնի պետ` Լևոն Լևոնյան
էլ. փոստ՝ artlevonyan@mail.ru
հեռ. (+374 281) 2 23 89

Սիսիանի տարածքային բաժին
բաժնի պետ` Վարդան Բախշյան
էլ. փոստ tv_vardan@mail.ru
հեռ. (+374 283) 2 35 82

Գորիսի տարածքային բաժին
բաժնի պետ` Արթուր Վարդանյան
էլ. փոստ՝ gorisaps@mail.ru
հեռ. (+374 284) 2 39 68

Կապանի տարածքային բաժին
բաժնի պետ` Բորիկ Մինասյան
էլ. փոստ` musaelyanvahe@gmail.com
հեռ. (+374 285) 2 38 37

 

 

Թվայնացման գործընթաց

Հայաստանի Հանրապետությունում թվային հեռուստատեսային հեռարձակման համակարգի ներդրման գործընթացը սկսվել է 2009թ-ին, երբ ՀՀ կառավարության 12.11.2009թ-ի թիվ 47 արձանագրային որոշմամբ հաստատվել է համապատասխան հայեցակարգը:

Հեռուստահեռարձակման թվային համակարգին անցման հայեցակարգը և դրա իրականացման միջոցառումները նպատակաուղղված են ապահովելու բազմաբովանդակ հեռուստահեռարձակման լայն հասանելիությունը և մատչելիությունը, հաճախականությունների տիրույթների արդյունավետ օգտագործումը, հեռուստահեռարձակման և տեղեկատվական ցանցերի համակցելիությունը, հեռարձակման պլատֆորմների օգտագործման համաձայնեցվածությունը և տեղեկատվական ոլորտում կիրառվող տեխնիկական միջոցների համատեղելիությունը:

Համաձայն <<Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին>> ՀՀ օրենքի Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի կողմից 2010թ. դեկտեմբերի 16-ին անցկացված մրցույթներում թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով հանրապետական, մայրաքաղաքային և մարզային սփռման իրավունք է ստացել թվով 28 հեռուստաընկերություն, այդ թվում՝

  • հանրապետական սփռում՝ 8 (երկու հանրային հեռուստաալիք՝ ընդհանուր ուղղվածության և հոգևոր-մշակութային, հինգ մասնավոր հեռուստաալիք՝ ընդհանուր ուղղվածության, մեկ վերահեռարձակվող հեռուստաալիք)
  • մայրաքաղաքային սփռում՝ 10 (մեկական ժամանցային, երիտասարդական, երաժշտական, մեկ մանկապատանեկան, գիտակրթական, դաստիարակչական, ճանաչողական, մեկ միջազգային և տեղական լրատվական-վերլուծական, մեկ միջպետական, մեկ ընդհանուր և երեք վերահեռարձակվող հեռուստաալիք)
  • մարզային սփռում՝ 10 (ընդհանուր ուղղվածության և տվյալ տարածքի բնակչության հետաքրքրությունները բավարարող մեկական հեռուստաալիք յուրաքանչյուր մարզում):

Թվային հեռուստատեսային հեռարձակման համակարգի ենթակառուցվածքների տեխնիկական լուծումները ամրագրվել և սկսվել են իրականացվել 2014 թվականի հունվարի 14-ից: Աշխատանքներն իրականացնում է ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության <<Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց>> ՓԲ ընկերությունն իր հիմնական գործընկեր՝ շվեդական ԷՐԻՔՍՈՆ ընկերության հետ: Աշխատանքներին մասնակցում են նաև համաշխարհային ճանաչում ունեցող իտալական՝ ԹԵԼՍԱՏ, սլովենական՝ ԷԼԹԻ, իսպանական՝ ՊՐՈՄԱՔՍ և այլ ընկերություններ:

Թվային հեռուստատեսային հեռարձակման համակարգը բաղկացած Է հետևյալ համակցված օղակներից՝

  • հանրապետական մուլտիպլեքսավորման, վերահսկման և կառավարման կենտրոն
  • թվային DVB-T2 վերգետնյա հեռարձակման հաղորդիչ ցանց
  • օպտիկա-մանրաթելային կապի գծերի ցանց
  • DVB-S2 արբանյակային կապի ցանց

Հանրապետական մուլտիպլեքսավորման, վերահսկման և կառավարման կենտրոնում իրականացվում է հեռուստաընկերություններից տրվող ազդանշանների ընդունում, կոդավորում, մուլտիպլեքսների ձևավորում և հաղորդում թվային DVB-T2 վերգետնյա հեռարձակման հաղորդիչ ցանցին:

Կենտրոնում իրականացվում է նաև ամբողջ թվային ցանցի կառավարում և վերահսկում: Կենտրունում ձևավորվում են հետևալ մուլտիպլեքսները.

 

Հանրապետական սփռում (H)

Մայրաքաղաքային սփռում (Y1)

Մայրաքաղաքային սփռում (Y2)

Մայրաքաղաքային սփռում (Y3)

 H1  H1  Ar  CNN
 Armenia  Armenia  H2  RTR
 Shant  Shant  H3  Kultura
 Shoxakat  ArmNews  Kentron  Dar21
 H2  Shoxakat  Lime TV  ORT
 Kentron  ATV  Yerkir Media  MIR
 Yerkir Media
 RTR

Մարզային ալիք

 

Թվային DVB-T2 վերգետնյա հեռարձակման հաղորդիչ ցանցի միջոցով հեռարձակվող մուլտիպլեքսները հասանելի են դառնում բնակչությանը: Թվային DVB-T2 հաղորդիչ ցանցը բաղկացած է ավելի քան 210 հեռուստակայաններից: Յուրաքանչյուր հեռուստակայանում տեղադրվելու է համապատասխան հզորության հաղորդակ, հաղորդիչ անտենա և կոաքսիալ մալուխ:

Հաղորդիչ ցանցում իր կարևորագույն դերը և ռազմավարական նշանակությունն ունի Երևանի հեռուստատեսային հաղորդիչ կայանը, որն հեռարձակմամբ ընդգրկում է ինչպես մայրաքաղաքը, այնպես էլ արարատյան դաշտավայրի բնակավայրերը: Երևանի հեռուստակայանից թվային հեռարձակումն սկսվել է իրականացվել 2014 թվականի նոյեմբերի 13-ից:

Օպտիկա-մանրաթելային կապի գծերի և արբանյակային կապի ցանցերի միջոցով հանրապետական մուլտիպլեքսավորման կենտրոնում ձևավորված մուլտիպլեքսները հասցվում են  թվային հաղորդակներին և հեռարձակվում:

Օպտիկա-մանրաթելային կապի գծերի ցանցը նախատեսված է թվով 64 հիմնական կայանների միջև թվային հեռուստատեսային ազդանշանների հեռահաղորդումն ապահովելու համար: Ցանցն արդեն ամբողջությամբ կազմակերպված է և գործում է:

Ցանցի մնացած 147 հեռուստակայաններում ազդանշանների հեռահաղորդումն իրականացվելու է արբանյակային կապի ցանցի միջոցով: Վերջիններս դժվար հասանելի են օպտիկա-մանրաթելային համակարգին և հիմնականում գտնվում են բարձրլեռնային ու սահմանամերձ բնակավայրերում: Բացի այդ, արբանյակային կապը կծառայի նաև որպես պահուստ թվով 64 հեռուստակայաններում օպտիկա-մանրաթելային համակարգի հնարավոր խանգարումների դեպքում:

Թվային սարքավորումների տեղադրմանը համապատասխանեցնելու նպատակով վերանորոգվում և արմատապես վերազինվում է ցանցի ֆիզիկապես մաշված ու բարոյապես հնացած ենթակառուցվածքը: Տեղադրվում են ավելի քան 80 նոր աշտարակ և մոտ 160 նոր հեռահաղորդակցական խցիկ: Թարմացվում է հեռուստակայանների արտաքին էլեկտրասնուցման համակարգը:

Ներկա դրությամբ ամբողջությամբ ավարտված են հանրապետական մուլտիպլեքսավորման, վերահսկման և կառավարման կենտրոնի մոնտաժման, համալարման և թեսթավորման աշխատանքները: Ավարտվել են Երևանի, Գյումրիի, Վանաձորի, Աշտարակի, Ծաղկաձորի, Սարատակի, Վեդիի, Չարենցավանի կայաններում հաղորդակների և անտենա-մալուխային համակարգերի մոնտաժման ու համալարման աշխատանքները:

Ընդհանուր առմամբ, ներկայումս թվային ազդանշանը հասանելի է Հայաստանի Հանրապետության բնակչության շուրջ 66.3 տոկոսին:

Նոր հեռուստակայանների միացումների և բնակչության ծածկույթի վերաբերյալ տվյալները այսուհետ կներկայացվեն կայքի ազդագրեր բաժնում: