ՀՀՌՑ

Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց ՓԲԸ

Աշխատանք

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերությունը փնտրում է

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐ (ԱՇԽՂԵԿ)

Հիմնական պահանջները՝

• Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն (շինարար-ճարտարագետ)

• Շինարարական ոլորտին առնչվող օրենսդրության և իրավական նորմերի իմացություն

• Շինարարության ոլորտում (բնակելի, հասարակական, արտադրական) վերջին 3 տարվա աշխղեկի աշխատանքային փորձ
• Կազմակերպչական և ղեկավարման փորձ
• Արդյունավետ աշխատանքի կազմակերպման, արագ կողմնորորշվելու և    

որոշումներ կայացնելու ու ժամանակի  կառավարման հմտություններ
• Պատասխանատվության բարձր զգացում

Պարտականությունները՝
• Ընկերության շինարարական աշխատանքների կազմակերպում, վերահսկում

• Կատարված աշխատանքների հաշվառում, վարում և տեխնիկական փաստաթղթերի ձևակերպում
• Անմիջական ղեկավարի կողմից այլ հանձնարարականների կատարում

Մենք սպասում ենք Ձեր ինքնակենսագրականը trbna-hr@tna.am հասցեով:

Դիմելու վերջնաժամկետ 2020 թվականի փետրվարի 29

Գնումներ և Մրցույթներ

Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայության ձեռքբերում

Ծածկագիր-ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-21/04

Հանրապետական սփռման մուլտիպլեքսի արբանյակային տարածման համար արբանյակային ունակության վարձակալության ծառայության մատուցում

ՀՀՌՑ-ԲՄԾՁԲ-21/03

Վառելիքի ձեռքբերում

ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-21/02

Տրանսպորտային պարկի վերահսկման գլոբալ տեղորոշման համակարգի սպասարկման ծառայության ձեռքբերում

ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-21/01

ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԻ ձեռքբերում

Ծածկագիր-ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-20/11/1

ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԻ ձեռքբերում

Ծածկագիր-ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-20/11

Էլեկտրական սարքերի ձեռքբերում

Ծածկագիր-ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-20/10

Ապրանքի /նախաներկ/ ձեռքբերում

Ծածկագիր-ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-20/09

Հողանցման կոնտուրի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում

Ծածկագիր-ՀՀՌՑ-ՀՄԱԱՇՁԲ-20/08

Ապրանքի ձեռքբերում

Ծածկագիր-ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-20/07

Երևանի հաղորդիչ կենտրոնի տեխնիկական մասնաշենքի հարթ տանիքի վերանորոգման աշխատանքների որակի և տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռքբերում

ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-20/06 

Ուժային տրանսֆորմատորների և գերլարման սահմանափակիչների ձեռքբերում

ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-20/05 

Վառելիքի ձեռքբերում

Ծածկագիր-ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-20/04

Ծածկագիր՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-20/03

ՀՀՌՑ ՓԲԸ կարիքների համար Աշխատանքի որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռքբերում

Ծածկագիր՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-20/02/2

ՀՀՌՑ ՓԲԸ կարիքների համար Աշխատանքի որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռքբերում

Ծածկագիր՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-20/02/1

ՀՀՌՑ ՓԲԸ կարիքների համար Աշխատանքի որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռքբերում

Ծածկագիր՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-20/02

ՀՀՌՑ ՓԲԸ կարիքների համար Աշխատանքի որակի տեխնիկական հսկողության և սեյսմիկ խոցելիության աստիճանի գնահատման ծառայության ձեռքբերում

Ծածկագիր՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-20/01

Տրանսպորտային պարկի վերահսկման գլոբալ տեղորոշման համակարգի սպասարկման ծառայության մատուցում

ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-19/35

ԳԵ-290 և ԳԵ-126  տրանսֆորմատորային  ենթակայանների հարթ տանիքների,  տրանսպորտային ծառայության վարչական հատվածի և պահակատան /անցակետ ի/ շենքերի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում

Ծածկագիր ՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-19/34

Գյումրի կայանի H=180մ բարձրության հեռուստաաշտարակի և ալիքատար կամրջակների մետաղական կոնստրուկցյաների հակակորուզյիոն պաշտպանիչշերտի վերականգնման, ներկման և Երևանի հաղորդիչ կենտրոնի տեխնիկական մասնաշենքի հարթ

տանիքի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում

Ծածկագիր ՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/33

Ավտոպահեստամասերի ձեռքբերում

Ծածկագիր ՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/32

Ամենագնաց մեքենայի ձեռքբերում

Ծածկագիր ՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/31

Անվտանգության տեսահսկման համակարգերի տեղադրման համար նախատեսված սարքավորումների ձեռքբերում

Ծածկագիր՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/30/1

Ցեմենտի ձեռքբերում

ՀՀՌՑ ՓԲԸ կարիքների համար Շինանյութերի ձեռքբերում

Ծածկագիր-ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/30

ՀՀՌՑ ՓԲԸ կարիքների համար Էլեկտրահաղորդման գծերի վերանորոգման և կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում

Ծածկագիր-ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-19/29

ՀՀՌՑ ՓԲԸ կարիքների համար Օդորակման սարքերի ձեռքբերում

Ծածկագիր-ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/28

ՀՀՌՑ ՓԲԸ կարիքների համար էլեկտրահաղորդման գծերի վերանորոգման և կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում

Ծածկագիր-ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-19/27/1

ՀՀՌՑ ՓԲԸ կարիքների համար /Մոնիտոր, տպիչ/

Ծածկագիր-ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/26

Դիզելային վառելիքի ձեռքբերում

Ծածկագիր ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/25

Բենզին ռեգուլյարի ձեռքբերում

Ծածկագիր ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/24

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ կարիքների համար Գորիսի ՏԲ Կատարիի H=180մ բարձրությամբ հեռուստաաշտարակի և ալիքատար կամրջակների մետաղական կոնստրուկցիաների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի վերականգնման և ներկման աշխատանքների որակի և տեխնիկական հսկողության ձեռքբերում

Ծածկագիր- ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-19/23

Գորիսի ՏԲ Կատարիի H=180մ բարձրությամբ հեռուստաաշտարակի և ալիքատար կամրջակների մետաղական կոնստրուկցիաների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի վերականգնման և ներկման աշխատանքներ

Ծածկագիր ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-19/22

Մարտկոցի մոդուլի ձեռքբերում

Ծածկագիր ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/21

Համակարգիչների և համակարգչային սարքերի ձեռքբերում

Ծածկագիր ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/20

Երևանի հաղորդիչ կենտրոնի տարածքի ասֆալտապատման, եզրաքարերի տեղադրման և արտաքին կոյուղու, ոռոգման և անձրևաջրերի հեռացման ցանցերի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փարձաքննության եզր. տրամադրման ծառ-ն ձեռք-ն

Ծածկագիր ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-19/19/1

Գույքի աճուրդային օտարման ծառայության ձեռքբերում

Ծածկագիր ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-19/18

Շենքերի, շինություններիև տանիքների վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերում

Ծածկագիր ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-19/17

Գլոբալ տեղորոշման համակարգի տեղադրման և սպասարկման ծառայության ձեռքբերում

Ծածկագիր ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-19/16/1

Ավտոպահեստամասերի ձեռքբերում

Ծածկագիր ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/14

Օդորակիչների ձեռքբերում

Ծածկագիր ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/13/3

Էլեկտրական սարքերի ձեռքբերում/Օդորակիչ/

  ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/13/2

Էլեկտրական սարքերի ձեռքբերում

  Ծածկագիր ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/13

Էլեկտրական սարքերի և դրանց մասերի ձեռքբերում

Ծածկագիր-ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/11

Ավտոմեքենաների ձեռքբերում

Ծածկագիր ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-19/10

Էլեկտրահաղորդման օդային գծերի վերանորոգման և կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակմանծախսերի գնահատման ծառայություններ

Ծածկագիր ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-19/9

Հեռախոսակայանի ձեռքբերում

ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-19/8/1

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար կահույքի ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/5

ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/4 Վառելիքի ձեռքբերում

ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/3 Վառելիքի ձեռքբերում

2 «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ավտոմեքենաների պահպանման ծառայության ձեռքբերում

 Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ- ԳՀԾՁԲ-19/1

1 «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ԵրՀԿ կաթսայատան 2 կաթսաների և հեռուստաաշտարակի 2 վերելակների տեխնիկականանվտանգության փորձաքննության ծառայության ձեռքբերում

 Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-18/39

5 «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար շերտավարագույրի ձեռքբերում

       Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/38

4  «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար հեռախոսակայանի  ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/37

3 «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար էլեկտրական սարքերի և դրանց մասերի ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/36

2 «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար արբանյակային ընդունիչի ձեռքբերում

 Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ- ԷԱՃԱՊՁԲ-18/35/1

1 «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ցածր աղմկող բլոկների ձեռքբերում

 Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/35

7. «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ավտոպահեստամասերի ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/34

6.«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՀՀՌՑ-ին պատկանող Սյունիքի մարզի Կապան-2 և Շիկահող հեռուստակայանները

 սնողբարձրավոլտ օդային գծերի վերանորոգման աշխատանքների   ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-18/33

5. «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար Էլեկտրասարքավորումների ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/32

4. «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար հեռուստառադիոհեռարձակման սարքավորումների   ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/31/1

3.«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար հեռուստառադիոհեռարձակման սարքավորումների   ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/31

2. «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի 

կարիքների համար ՀՀՌՑ-ին պատկանող Սյունիքի մարզի Կապան-2 և Շիկահող հեռուստակայանները 

սնողբարձրավոլտ օդային գծերի վերանորոգման աշխատանքների   ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-18/30

1.«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ավտոպահեստամասերի   ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/29

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար տրանսֆորմատորային յուղի  ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/28

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ին պատկանող Սյունիքի մարզի Կապան-2 և Շիկահող հեռուստակայանները սնող բարձրավոլտ օդային գծերի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-18/27

Տրանսֆորմատորային յուղի ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/26

Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ին պատկանող Սյունիքի մարզի Կապան-2 և Շիկահող հեռուստակայանները սնող բարձրավոլտ օդային գծերի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-18/25

Վառելիքի ձեռքբերում /բենզին Ռեգուլյար/ ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/24/1

Վառելիքի ձեռքբերում /բենզին Պրեմիում/ ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/24

Շինանյութերի /ներկանյութերի/ ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/23

ՀՀՌՑ ՓԲԸ կարիքների համար պահուստի ինքնավար միացման /ՊԻՄ/ սարքի ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-18/21

 ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերության Երևանի H=308մ հեռուստաաշտարակի մետաղական կոնստրուկցիաների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի վերականգնման և ներկման աշխատանքների որակի և տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԾՁԲ-18/20

 ՀՀՌՑ ՓԲԸ կարիքների համար Երևանի H=308մ բարձրությամբ հեռուստաաշտարակի

մետաղական կոնստրուկցիաների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտիվերականգնման

և ներկման աշխատանքների  ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԲՄԱՇՁԲ-18/19

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ավտոմեքենայի ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-18/18

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար գլոբալ տեղորոշման համակարգի տեղադրման և

սպասարկման ծառայության ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԾՁԲ-18/17

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար փոքր վերելակի վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԾՁԲ-18/16

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ավտոպահեստամասերի ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-18/15

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-18/14

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար Երևանի հաղորդիչ կենտրոնի վարչական երկրորդ մասնաշենքի

վերանորոգմանաշխատանքների

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԲՄԱՇՁԲ-18/13

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում

ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-18/12

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ընկերության հեռուստաաշտարակի փոքրվերելակի վերանորոգման

 և տեխնիկական սպասարկման ծառայության ձեռքբերում:

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԾՁԲ-18/11

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ավտոմեքենայի  ձեռքբերում:

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-18/10

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի հեռուստաաշտարակի փոքր վերելակի վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայության ձեռքբերում:

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԾՁԲ-18/9

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ավտոմեքենայի ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-18/8

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար համակարգիչների ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-18/7

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար համակարգիչների ձեռքբերում

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑԳՀԱՊՁԲ-18/6

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար համակարգիչների ձեռքբերում:

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-18/5

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի թվով 49 հեռուստաաշտարակների լուսային համակարգերի վերականգնման աշխատանքների նպատակով անհրաժեշտ արգելափակող լույսերի և լուսադիոդային լամպերի ձեռքբերում:

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-18/4

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց»  ՓԲԸ-ի  կարիքների համար սնուցման բլոկների ձեռքբերում:

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-18/3

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերում:

Ծածկագիրը՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-18/2

Երևանի ռադիոհեռուստատեսային հաղորդիչ կենտրոնի վարչական երկրորդ 

 մասնաշենքի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 

պատրաստում  և ծախսերի գնահատում:

Ծածկագիր՝ ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-18/1

Թվայնացման գործընթաց

Հայաստանի Հանրապետությունում թվային հեռուստատեսային հեռարձակման համակարգի ներդրման գործընթացը սկսվել է 2009թ-ին, երբ ՀՀ կառավարության 12.11.2009թ-ի թիվ 47 արձանագրային որոշմամբ հաստատվել է համապատասխան հայեցակարգը:

Հեռուստահեռարձակման թվային համակարգին անցման հայեցակարգը և դրա իրականացման միջոցառումները նպատակաուղղված են ապահովելու բազմաբովանդակ հեռուստահեռարձակման լայն հասանելիությունը և մատչելիությունը, հաճախականությունների տիրույթների արդյունավետ օգտագործումը, հեռուստահեռարձակման և տեղեկատվական ցանցերի համակցելիությունը, հեռարձակման պլատֆորմների օգտագործման համաձայնեցվածությունը և տեղեկատվական ոլորտում կիրառվող տեխնիկական միջոցների համատեղելիությունը:

Համաձայն <<Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին>> ՀՀ օրենքի Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի կողմից 2010թ. դեկտեմբերի 16-ին անցկացված մրցույթներում թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով հանրապետական, մայրաքաղաքային և մարզային սփռման իրավունք է ստացել թվով 28 հեռուստաընկերություն, այդ թվում՝

  • հանրապետական սփռում՝ 8 (երկու հանրային հեռուստաալիք՝ ընդհանուր ուղղվածության և հոգևոր-մշակութային, հինգ մասնավոր հեռուստաալիք՝ ընդհանուր ուղղվածության, մեկ վերահեռարձակվող հեռուստաալիք)
  • մայրաքաղաքային սփռում՝ 10 (մեկական ժամանցային, երիտասարդական, երաժշտական, մեկ մանկապատանեկան, գիտակրթական, դաստիարակչական, ճանաչողական, մեկ միջազգային և տեղական լրատվական-վերլուծական, մեկ միջպետական, մեկ ընդհանուր և երեք վերահեռարձակվող հեռուստաալիք)
  • մարզային սփռում՝ 10 (ընդհանուր ուղղվածության և տվյալ տարածքի բնակչության հետաքրքրությունները բավարարող մեկական հեռուստաալիք յուրաքանչյուր մարզում):

Թվային հեռուստատեսային հեռարձակման համակարգի ենթակառուցվածքների տեխնիկական լուծումները ամրագրվել և սկսվել են իրականացվել 2014 թվականի հունվարի 14-ից: Աշխատանքներն իրականացնում է ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության <<Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց>> ՓԲ ընկերությունն իր հիմնական գործընկեր՝ շվեդական ԷՐԻՔՍՈՆ ընկերության հետ: Աշխատանքներին մասնակցում են նաև համաշխարհային ճանաչում ունեցող իտալական՝ ԹԵԼՍԱՏ, սլովենական՝ ԷԼԹԻ, իսպանական՝ ՊՐՈՄԱՔՍ և այլ ընկերություններ:

Թվային հեռուստատեսային հեռարձակման համակարգը բաղկացած Է հետևյալ համակցված օղակներից՝

  • հանրապետական մուլտիպլեքսավորման, վերահսկման և կառավարման կենտրոն
  • թվային DVB-T2 վերգետնյա հեռարձակման հաղորդիչ ցանց
  • օպտիկա-մանրաթելային կապի գծերի ցանց
  • DVB-S2 արբանյակային կապի ցանց

Հանրապետական մուլտիպլեքսավորման, վերահսկման և կառավարման կենտրոնում իրականացվում է հեռուստաընկերություններից տրվող ազդանշանների ընդունում, կոդավորում, մուլտիպլեքսների ձևավորում և հաղորդում թվային DVB-T2 վերգետնյա հեռարձակման հաղորդիչ ցանցին:

Կենտրոնում իրականացվում է նաև ամբողջ թվային ցանցի կառավարում և վերահսկում: Կենտրունում ձևավորվում են հետևալ մուլտիպլեքսները.

 

Հանրապետական սփռում (H)

Մայրաքաղաքային սփռում (Y1)

Մայրաքաղաքային սփռում (Y2)

Մայրաքաղաքային սփռում (Y3)

 H1  H1  Ar  CNN
 Armenia  Armenia  H2  RTR
 Shant  Shant  H3  Kultura
 Shoxakat  ArmNews  Kentron  Dar21
 H2  Shoxakat  Lime TV  ORT
 Kentron  ATV  Yerkir Media  MIR
 Yerkir Media
 RTR

Մարզային ալիք

 

Թվային DVB-T2 վերգետնյա հեռարձակման հաղորդիչ ցանցի միջոցով հեռարձակվող մուլտիպլեքսները հասանելի են դառնում բնակչությանը: Թվային DVB-T2 հաղորդիչ ցանցը բաղկացած է ավելի քան 210 հեռուստակայաններից: Յուրաքանչյուր հեռուստակայանում տեղադրվելու է համապատասխան հզորության հաղորդակ, հաղորդիչ անտենա և կոաքսիալ մալուխ:

Հաղորդիչ ցանցում իր կարևորագույն դերը և ռազմավարական նշանակությունն ունի Երևանի հեռուստատեսային հաղորդիչ կայանը, որն հեռարձակմամբ ընդգրկում է ինչպես մայրաքաղաքը, այնպես էլ արարատյան դաշտավայրի բնակավայրերը: Երևանի հեռուստակայանից թվային հեռարձակումն սկսվել է իրականացվել 2014 թվականի նոյեմբերի 13-ից:

Օպտիկա-մանրաթելային կապի գծերի և արբանյակային կապի ցանցերի միջոցով հանրապետական մուլտիպլեքսավորման կենտրոնում ձևավորված մուլտիպլեքսները հասցվում են  թվային հաղորդակներին և հեռարձակվում:

Օպտիկա-մանրաթելային կապի գծերի ցանցը նախատեսված է թվով 64 հիմնական կայանների միջև թվային հեռուստատեսային ազդանշանների հեռահաղորդումն ապահովելու համար: Ցանցն արդեն ամբողջությամբ կազմակերպված է և գործում է:

Ցանցի մնացած 147 հեռուստակայաններում ազդանշանների հեռահաղորդումն իրականացվելու է արբանյակային կապի ցանցի միջոցով: Վերջիններս դժվար հասանելի են օպտիկա-մանրաթելային համակարգին և հիմնականում գտնվում են բարձրլեռնային ու սահմանամերձ բնակավայրերում: Բացի այդ, արբանյակային կապը կծառայի նաև որպես պահուստ թվով 64 հեռուստակայաններում օպտիկա-մանրաթելային համակարգի հնարավոր խանգարումների դեպքում:

Թվային սարքավորումների տեղադրմանը համապատասխանեցնելու նպատակով վերանորոգվում և արմատապես վերազինվում է ցանցի ֆիզիկապես մաշված ու բարոյապես հնացած ենթակառուցվածքը: Տեղադրվում են ավելի քան 80 նոր աշտարակ և մոտ 160 նոր հեռահաղորդակցական խցիկ: Թարմացվում է հեռուստակայանների արտաքին էլեկտրասնուցման համակարգը:

Ներկա դրությամբ ամբողջությամբ ավարտված են հանրապետական մուլտիպլեքսավորման, վերահսկման և կառավարման կենտրոնի մոնտաժման, համալարման և թեսթավորման աշխատանքները: Ավարտվել են Երևանի, Գյումրիի, Վանաձորի, Աշտարակի, Ծաղկաձորի, Սարատակի, Վեդիի, Չարենցավանի կայաններում հաղորդակների և անտենա-մալուխային համակարգերի մոնտաժման ու համալարման աշխատանքները:

Ընդհանուր առմամբ, ներկայումս թվային ազդանշանը հասանելի է Հայաստանի Հանրապետության բնակչության շուրջ 66.3 տոկոսին:

Նոր հեռուստակայանների միացումների և բնակչության ծածկույթի վերաբերյալ տվյալները այսուհետ կներկայացվեն կայքի ազդագրեր բաժնում: